در همایش مدیریت برند و استراتژیک چه گذشت

parsdanisun-seminar-jira

شرکت پارس دانی سان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی ،شرکت مارون پارس ، بانک ملت ، شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان ،اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی اهواز ،رسانه فیلم ،فصلنامه صنعت تولید مصرف ، خبرگزاری میهن خبر با مدیریت موسسه بازاردانایی ، موسسه بازار دانایی همایشی ۲ روزه درزمینه […]