آشنائی با Logging  و Profiling در نرم افزار JIRA

در علوم کامپیوتر به فرایندی که رویداد های اتفاق افتاده یا پیغام های ارسال شده بین کاربران در سیستم را ثبت می کند فرایند Logging و به فایلی که این اطلاعات در ان ثبت می شود Log File می گوئیم. در مقابل Profiling به عملیاتی گفته می شود که در […]

معرفی پلاگین Lookup Manager و نحوه استفاده از آن JIRA

یک از ویژگی های خوب و کار راه اندازی که قبلا در جداول اکسل استفاده می کردم تابع Lookup بود. این تابع یک مقدار ورودی می گیرد، آن مقدار را در یکی از ستون های جدولی که به عنوان رفرنس معرفی می کنیم جستجو می کند و مقدار نتیجه را […]