معرفی ابزار بامبو شرکت اطلسیان

بخش جدایی ناپذیر فرآیند توسعهٔ نرم‌افزار فارغ از زبان توسعه‌، سکوی هدف و یا میزان تخصص توسعه‌دهندگان آن‌، فرآیند تست و انتشار نرم‌افزار می‌باشد. از آن‌جایی که انتشار دستی نرم‌افزار می‌تواند نسبت به خطاهای انسانی آسیب‌پذیر باشد‌، با رشد روز افزون ویژگی‌های پروژه‌، بررسی تمام جنبه‌های مورد نیاز پروژه‌ قبل […]