شش قدم تا مدیریت موفق‌تر انتشار نرم‌افزار با جیرا

یکی از سوالات مهمی که هر مهندس نرم‌افزاری لازم دارد تا به آن پاسخ دهد این است که «چه زمانی تغییرات جدید منتشر خواهند شد؟». البته دانستن پاسخ این سوال تنها با مسئول توسعهٔ نرم‌افزار (دولوپر) نیست. رهبر تیم لازم است که بداند چه زمانی آمادهٔ رفتن به مرحلهٔ بعدی […]

آشنایی با ابزار بیت‌باکت از اطلسیان

در تیم‌های توسعهٔ نرم‌افزار لازم است تا کد‌های مرتبط با پروژه به صورتی مدیریت شده و امن بین اعضای تیم به اشتراک گذاشته شود تا اعضا بتوانند به صورت همزمان برای پیش‌برد پروژه فعالیت کنند. ابزار‌های ورژن کنترل برای همین منظور توسعه داده شده‌اند که علاوه بر امکان اشتراک کد‌، […]