نحوه تایید ساعات کاری در TEMPO Timesheets

نحوه تایید ساعات کاری یا لاگ ورک در TEMPO Timesheets تایید حساب ها قبل از پرداخت: -بستن حساب ها اگر شما با افراد تیم خود در جیرا بر پروژه ای کار می کنید یا با جیرا سازمان خود را مدیریت می کنید TEMPO Timesheets به شما کمک می کند که تمام داده های مربوط به ساعات کاری افراد تیم را جمع آوری کنید، به طور خلاصه تمام ساعات کاری که به مسائل خود در جیرا اختصاص داده اند. برای تایید ساعات کاری ابتدا باید این دسترسی به شما داده شود یعنی اگر شما ادمین تیم هستید یا مدیر گروه به شما این امکان را داده باشد شما می توانید ساعات کاری مربوط به تیم خود یا افرادی که به شما مربوط می شوند را تایید کنید. اگر شما ادمین باشید یا همان امکان تایید ساعات کاری را داشته باشید ابتدا قبل از تایید حساب مورد نظر باید ببندید: به طور مثال، اگر قرار است شما هر روز در یک ساعت معین یا هر ماه در یک روز خاص یا هر برنامه زمانی که دارید ساعات کاری را تایید کنید ابتدا باید ساعات کاری بازه مورد نظر را ببندید یعنی طوری که افراد تیم نتوانند ساعات کاری خود را قبل از تایید تغییر دهند، به طور مثال اگر شما در ماه شهریور هستید و هنوز ساعات کاری مرداد را تایید نکرده اید حداقل می توانید ساعات کاری مرداد را قفل کنید تا امکان تغییر نداشته باشد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بازه های زمانی که باز و بسته هستند را نمایش می دهد. تایید حساب ها اما پس از بستن حساب ها توسط ادمین یا مسئول حساب ها، حال زمان تایید آن ها می باشد. در این نرم افزار شما می توانید انواع دسترسی به تایید حساب ها را داشته باشید، به طور مثال شما می توانید ساعات کاری روزانه یک نفر یا ساعات کاری افراد که روی یک مسئله خاص به طور مشخص کار کرده اند را تایید کنید. همانطور که در تصویر می بینید اگر حسابی توسط شخص رابط با ادمین تایید نشده باشد توسط نقاط قرمز که مقابل آن می باشد مشخص می باشد که این مهم می تواند شما از سردر گمی نجات دهد. همانطور که در تصویر بالا مشخص است شما می توانید با انتخاب حساب یا کاربری که می خواهید ساعات کاری آن را تایید کنید با Approve کردن، با سمت چپ تصویر به راحتی حساب را تایید کنید. همچنین این امکان وجود دارد که اگر به عنوان مثال شما از تایید حساب ها منصرف شده باشید یا به هر دلیلی بخواهید تغییری دهید به راحتی می توانید تایید خود را ابطال کنید.(بالا سمت چپ تصویر) همانطور که می بینید با تایید حساب یک نقطه ی سبز رنگ مقابل آن حساب نمایان می شود.