مدیریت چرخه نرم افزار بواسطه ابزارهای اطلسیان در بانک ملل

mellal-bank-banner944

خرسند هستیم که نشان خدمت به مجموعه ملل را در کارنامه خود داریم.
پروژه جاری در این مجموعه مدیریت چرخه نرم افزار بواسطه ابزارهای اطلسیان می باشد که بصورت تیتروار
سرفصل موضوعات اجرایی این فرآیند که در مجموعه ملل در حال انجام می باشد در ذیل اشاره می گردد.
۱- معرفی مفاهیم
• مدیریت پیکربندی نرم افزار
• معرفی مدل بلوغ نرم افزار
• پیاده سازی مدیریت پیکربندی
• یکپارچه سازی مداوم
• چرخه مدیریت پیکربندی
۲-ساختار نگهداری پروژه
• اصول کلی طراحی ساختار پروژه
• بایدها و نبایدهای سامانه های کنترل نسخ
• بازطراحی ساختار پروژه های جاری
• حذف موارد تکراری
• جمع آوری کلیه نیازمندی های پروژه
۳-راه‌اندازی Crowd
• یکپارچگی Crowd با Active Directory/OpenLDAP
• تعریف اپلیکیشن‌ها جهت برقراری ارتباط Crowd با سایر ابزارهای مجموعه
۴- راه اندازی سامانه کنترل نسخه
• نصب و راه اندازی سامانه کنترل نسخ
• معرفی مفاهیم پیشرفته سامانه کنترل نسخ
۵- راه اندازی جیرا
• نصب و راه اندازی سامانه
• آموزش دوره های راهبری و کاربری
• نصب و راه اندازی سرویس دسک و سامانه ارتباط با مشتری
۶- راه اندازی بامبو
• تهیه ساختار بیلد
• تهیه اسکریپت های بیلد
• اتصال اسکریپت ها به بامبو
• معرفی ابزارهای ویژوال طراحی اسکریپت
• طراحی مدل نسخه گذاری خروجی ها
• اتصال بامبو به جیرا
۷-راه‌اندازی Hipchat
• یکپارچگی Hipchat با JIRA جهت نوتیفیکیشن‌ Eventهای ایشوها
• یکپارچگی Hipchat با Confluence جهت دریافت نوتیفیکیشن رویدادهای صفحات
• یکپارچگی با Bamboo جهت مشاهده نوتیفیکشن‌های Build کد
• یکپارچگی با Bitbucket جهت دریافت نوتیفیکشن‌های Commit، Pull request و Merge سورس کد
۸-راه‌اندازی Confluence
• طراحی ساختار دانش پروژه در Confluence
• یکپارچگی با JIRA جهت مدیریت جلسات Sprint Planning، Sprint review و Sprint Retrospective
• مدیریت رویدادهای تیم با نرم افزار Team Calendar
• طراحی داشبورد جامع پروژه با امکان نمایش اطلاعات Issue ها از JIRA، اطلاعات سورس کد از Bitbucket و اطلاعات build از Bamboo
۹- آموزش کارکردها
• اصول کلی چرخه تولید ساخته شده
• نگهداری از مجموعه ALM
• طراحی پلن‌های بک‌آپ گیری و نگهداری سرورها
• نحوه استخراج کد نسخه از باینری ها

FullSizeRender